Blue Flower

I forbindelse med O-helg med Norges cup sprint, mellomdistanse, O- Idol og NM junior stafett satte vi sammen en kartpakke for salg. Denne inneholder kart med opplegg for ulike aktiviteter. Kartpakken kan kjøpes ved å kontakte Bjørn Bergsløkkken på mail bergsloe(at)online.no eller Kjell Magne Nordvi mail kmnordvi(at)online.no. Han har også mulighet for å tilby overnatting i forbindelse med treningsopplegget.

Idyll på Finnskogen

Svullrya nord har 3 terrengtyper: 

a) stor, glissen furuskog med bratte partier og flate sletter avbrutt av små tjern. Meget lettløpt. 

b) skråli med tildels tett granskog, myrer og steinrike partier. Tyngre og litt steinete bunn. O-teknisk krevende. 

c) Glissen furuskog og åpne områder, myrer, vann, bekker og småkupert, detaljrikt terreng med mange steiner. Lettløpt, men stedvis steinete bunn og o-teknisk krevende.