Utskrift 
Terrenget på Finnskogen

Svullrya nord har 3 terrengtyper: 

a) stor, glissen furuskog med bratte partier og flate sletter avbrutt av små tjern. Meget lettløpt. 

b) skråli med tildels tett granskog, myrer og steinrike partier. Tyngre og litt steinete bunn. O-teknisk krevende. 

c) Glissen furuskog og åpne områder, myrer, vann, bekker og småkupert, detaljrikt terreng med mange steiner. Lettløpt, men stedvis steinete bunn og o-teknisk krevende.