Blue Flower

Grue Idrettslag er et fleridrettslag med mange aktive grupper, deriblant orienteringsgruppa. O-gruppa har ca. 70 mer eller mindre aktive medlemmer som i løpet av ett år står for ca. 1000 starter i trenings- og terminfestede løp. Grue IL o-gruppa arrangerer flere løp hvert år, både treningsløp og terminfestede løp. En årlig tradisjon er Glåmdalsløpet, og i 2013 arrangerte o-gruppa i Grue O-helg på Finnskogen. I 2014 har Pre-o planer om å benytte området vi disponerer, og i 2015 skal vi arrangere Veteranmesterskapet.

O-gruppa disponerer ca. ti moderne orienteringskart i noe av Norges flotteste utmark. Terrenget varierer fra flatt og lettløpt til svært kuppert og ugjennomtrengelig, fra kulturlandskap til urskog, fra industrifelt til finnetorp. Mer info om vårt terreng kan du lese på kartsidene våre. 

Leder: Stein Magnus Moen, Olaf Skjøthaugs veg 4,  2280 Gjesåsen. Tlf 41568133

Nestleder/Kasserer: Bjørn Bergsløkken, svartmobakken 2, 2265 Namnå. Tlf 91569287

Sekretær: Anne Marit Hagen, Jarenv, 2260 Kirkenær. Tlf 90853110